07/10/2022 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử kỳ 20
采桑子其二十

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 09:49

 

Nguyên tác

年光往事如流水,
休說情迷。
玉箸雙垂,
只是金籠鸚鵡知。

Phiên âm

Niên quang vãng sự như lưu thuỷ,
Hưu thuyết tình mê.
Ngọc trợ song thuỳ,
Chỉ thị kim lung anh vũ tri.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chuyện xưa nay nổi chìm theo nước
Nói làm chi thua được tình mê
Hai hàng nước mắt tràn trề
Biết riêng anh vũ lồng tre bấy chầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Thái tang tử kỳ 20