16/01/2021 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quân sơn
君山

Tác giả: Trình Hạ - 程賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/06/2014 08:20

 

Nguyên tác

曾遊方外見麻姑,
說道君山此本無。
云是昆侖山頂石,
海風吹落洞庭湖。

Phiên âm

Tằng du phương ngoại kiến Ma Cô[1],
Thuyết đạo Quân sơn thử bản vô.
Vân thị Côn Lôn[2] sơn đỉnh thạch,
Hải phong xuy lạc Động Đình hồ.

Dịch nghĩa

Từng đi tới rừng sâu núi thẳm gặp tiên nữ Ma Cô,
Bà ấy nói xưa kia núi Quân vốn chưa hề có,
Mà là đá trên đỉnh núi Côn Lôn,
Bị gió thần thổi bay xuống hồ Động Đình.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng yết kiến Ma Cô rừng thẳm
Nói núi Quân xưa lắm chưa là
Đá trên đỉnh núi Côn xa
Gió thần thổi xuống Động hồ thành non
Quân sơn là ngọn núi trong hồ Động Đình, nay thuộc huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Tương truyền, xưa nàng phi của vua Thuấn là Tương quân đến chơi nơi đây, nên núi mang tên Quân từ đấy.
[1] Nữ nhân tu tiên đắc đạo.
[2] Tên rặng núi cao ở phía tây Trung Quốc, trong địa phận Tây Tạng, Thanh Hải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Hạ » Quân sơn