07/12/2021 15:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông chí
冬至

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 05:55

 

Nguyên tác

雲走風飛霜滿天,
光陰從此入新年。
春回舊徑鳥知未,
樹破新芽花欲然。
壓悶日將醇酒酌,
畏寒夜抱火爐眠。
近來懶向西園上,
強起扶筇看水仙。

Phiên âm

Vân tẩu phong phi sương mãn thiên,
Quang âm tòng thử nhập tân niên.
Xuân hồi cựu kính điểu tri vị,
Thụ phá tân nha hoa dục nhiên.
Áp muộn nhật tương thuần tửu chước,
Uý hàn dạ bão hoả lô miên.
Cận lai lãn hướng tây viên thướng,
Cưỡng khởi phù cung khán thuỷ tiên.

Dịch nghĩa

Mây chạy gió bay sương toả đầy trời
Quang cảng từ đấy bước sang năm mới
Xuân về lối cũ chim đã biết chưa?
Cây nẩy mầm non hoa sẽ đỏ như lửa cháy
Nén buồn ngày đem rượu ngọt ra uống
Sợ lạnh ban đêm ôm lồng ấp mà nằm
Gần đây lười không ra thăm vườn tây
Nay gượng đứng dậy chống gậy ra đó mà xem hoa thuỷ tiên

Bản dịch của Lê Phụng

Gió đưa sương toả mây trôi
Bước sang năm mới cảnh trời đổi thay
Xuân về chim chóc có hay
Đâm chồi nẩy mộc cỏ cây đổi mầu
Rượu ngon nhấm nháp giải sầu
Đêm ôm lồng ấp rét đâu có màng
Vườn tây lười chẳng lần sang
Bữa nay gượng dậy xem làn thuỷ tiên
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Đông chí