24/06/2021 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước khi

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 21/03/2012 16:27

 

Trước khi về chín suối
Em xin gửi đá vàng
Của trăm năm buồn tủi
Về trở lại nhân gian.
Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Trước khi