27/09/2023 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hoài kỳ 1
秋懷其一

Tác giả: Xà Tường - 佘翔

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 20:59

 

Nguyên tác

迢逓千山道,
疎林落日低。
傳書悲塞雁,
伏枕聽莎雞。
雙鬢凋風雨,
孤城厭鼓鼙。
東閩何處是,
人在楚雲西。

Phiên âm

Điều đệ Thiên Sơn đạo,
Sơ lâm lạc nhật đê.
Truyền thư bi tái nhạn,
Phục chẩm thính toa kê[1].
Song mấn điêu phong vũ,
Cô thành yếm cổ bề.
Đông Mân hà xứ thị,
Nhân tại Sở vân tê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thiên Sơn đường xa lắc,
Rừng còi ánh chiều buông.
Chuyển thư không nhạn ải,
Nằm xuống tiếng trùng buồn.
Hai mái tàn mưa gió,
Thành cô nản trống suông.
Đông Mân xứ nào thế,
Tây mây Sở người cuồng.
[1] Châu chấu, cào cào, còn có tên lạc vĩ 絡緯, phưởng chức nương 紡織娘, lạc ty nương 絡絲娘, vì giữa tiết hạ - thu, cánh của nó cọ sát vào nhau phát ra âm thanh giống tiếng dệt lụa. Bài Trường tương tư 長相思 của Lý Bạch: “Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan, Vi sương thê thê điệm sắc hàn” 絡緯秋啼金井闌,微霜淒淒簟色寒.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xà Tường » Thu hoài kỳ 1