18/09/2020 22:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp tôi không hỏi không chào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2015 08:39

 

Gặp tôi, không hỏi, không chào,
Hay là bạn có chốn nào phụ anh?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gặp tôi không hỏi không chào