27/11/2020 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với em
Contigo

Tác giả: Luis Cernuda Bidón

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 29/05/2007 16:32

 

Nguyên tác

¿Mi tierra?
Mi tierra eres tú.

¿Mi gente?
Mi gente eres tú.

El destierro y la muerte
Para mi están adonde
No estés tú.

¿Y mi vida?
Dime, mi vida,
¿que es, si no eres tú?

Bản dịch của Diễm Châu

Đất của tôi ư?
Đất của tôi chính là em.

Dân của tôi ư?
Dân của tôi chính là em.

Lưu đày và cái chết
Với tôi đã có đó
Ở nơi chẳng có em.

Còn đời tôi?
Đời tôi là gì nhỉ,
Nếu chẳng phải là em?
Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=3023

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Luis Cernuda Bidón » Với em