10/12/2022 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em yêu đừng khóc nữa
Baby stop crying

Tác giả: Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/07/2022 16:50

 

Nguyên tác

You been down to the bottom with a bad man, babe,
But you’re back where you belong.
Go get me my pistol, babe,
Honey, I can’t tell right from wrong.

Baby, please stop crying, stop crying, stop crying
You know, I know, the sun will always shine
So baby, please stop crying
‘Cause it’s tearing up my mind.

Go down to the river, babe,
Honey, I will meet you there.
Go down to the river, babe,
Honey, I will pay your fare.

Baby, please stop crying, stop crying, stop crying
Baby, please stop crying, stop crying, stop crying
Baby, please stop crying.
You know, I know, the sun will always shine
So baby, please stop crying
‘Cause it’s tearing up my mind.

If you’re looking for assistance, babe,
Or if you just want some company
Or if you just want a friend you can talk to,
Honey, come and see about me.

Baby, please stop crying, stop crying, stop crying
Baby, please stop crying, stop crying, stop crying
Baby, please stop crying.
You know, I know, the sun will always shine
So baby, please stop crying
‘Cause it’s tearing up my mind.

You been hurt so many times
And I know what you’re thinking of.
Well, I don’t have to be no doctor, babe,
To see that you’re madly in love.

Baby, please stop crying, stop crying, stop crying
Baby, please stop crying, stop crying, stop crying
Baby, please stop crying.
You know, I know, the sun will always shine
So baby, please stop crying
‘Cause it’s tearing up my mind.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em trao hết cho gã đàn ông tồi,
Nhưng rồi cũng trở lại chính em thôi.
Lấy hộ anh khẩu súng, em yêu dấu,
Anh không còn phân biệt đúng sai rồi.

Em yêu, đừng khóc, đừng khóc nữa em
Đôi ta biết, mặt trời sẽ rực lên
Thế em yêu ơi, xin đừng khóc nữa
‘Bởi khóc làm anh xé nát hồn tim.

Hãy đi xuống dòng sông nhé, em yêu,
Nơi đó anh sẽ đến gặp, em yêu.
Hãy xuống dưới dòng sông đi, em nhé,
Dấu yêu, cước này anh trả cho em.

Em yêu, đừng khóc, đừng khóc nữa em
Đôi ta biết, mặt trời sẽ rực lên
Thế em yêu ơi, xin đừng khóc nữa
‘Bởi khóc làm anh xé nát hồn tim

Nếu em đang tìm sự giúp đỡ chi,
Hoặc nếu em cần một số công ty
Hay em muốn có bạn bè trò chuyện,
Em yêu, hãy cứ đến tìm anh đi.

Em yêu, đừng khóc, đừng khóc nữa em
Đôi ta biết, mặt trời sẽ rực lên
Thế em yêu ơi, xin đừng khóc nữa
‘Bởi khóc làm anh xé nát hồn tim

Em đã có nhiều lần bị tổn thương
Và anh biết điều gì em vấn vương.
À, anh đây không phải là bác sĩ,
Để thấy rằng em đang yêu điên cuồng.

Em yêu, đừng khóc, đừng khóc nữa em
Đôi ta biết, mặt trời sẽ rực lên
Thế em yêu ơi, xin đừng khóc nữa
‘Em khóc làm anh vỡ nát hồn tim

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bob Dylan » Em yêu đừng khóc nữa