09/08/2020 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn lâu thì hết miếng ngon

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:45

 

Ăn lâu thì hết miếng ngon,
Nói lâu thì hết điều khôn hoá rồ.
Khảo dị:
Ăn lắm thì hết miếng ngon,
Nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ.
Ăn lắm không biết miếng ngon,
Nói lâu thì hết điều khôn hoá rồ.
Ăn lắm cũng hết miếng ngon,
Nói lâu thì hết điều khôn hoá rồ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn lâu thì hết miếng ngon