28/11/2020 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dế kêu than thở ngoài bưng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/04/2016 19:21

 

Dế kêu than thở ngoài bưng
Không chàng em tiếc muối, gừng đắng cay
Trời sinh nào nỡ đoạ đày
Tại em treo giá chuốc ngày dở dang.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Dế kêu than thở ngoài bưng