31/03/2023 05:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tướng thoán lưu thi
將竄留詩

Tác giả: Bổng kiếm bộc - 捧劍僕

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 03:52

 

Nguyên tác

珍重郭四郎,
臨行不得別。
曉漏動離心,
輕車冒殘雪。
欲出主人門,
零涕暗嗚咽。
萬里隔關山,
一心思漢月。

Phiên âm

Trân trọng Quách tứ lang,
Lâm hành bất đắc biệt.
Hiểu lậu động ly tâm,
Khinh xa mạo tàn tuyết.
Dục xuất chủ nhân môn,
Linh di ám ô yết.
Vạn lý cách quan san,
Nhất tâm tư Hán nguyệt.

Bản dịch của mailang

Qúi thay Quách tứ lang,
Cất bước không đành biệt.
Lậu sớm động người đi,
Xe nhanh chạm xế nguyệt.
Muốn ra cửa chủ nhân,
Uá rụng lệ thê thiết.
Vạn dặm cách quan san,
Một lòng trăng Hán tiếc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bổng kiếm bộc » Tướng thoán lưu thi