23/03/2023 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Chí Cần thiền sư - 志勤禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2009 01:47

 

Nguyên tác

三十年來尋劍客,
幾回落葉又抽枝。
自從一見桃花後,
直至如今更不疑。

Phiên âm

Tam thập niên lai tầm kiếm khách,
Kỷ hồi lạc diệp hựu trừu chi.
Tự tòng nhất kiến[1] đào hoa hậu,
Trực chí như kim cánh bất nghi.

Bản dịch của (Không rõ)

Ba chục năm qua tìm kiếm khách
Bao phen lá rụng với cành trơ
Một lần từ thấy hoa đào nở
Cho đến ngày nay dạ chẳng ngờ
Nguồn: Giải mãi truyện Tây Du, NXB Thanh niên, 2006.
[1] Chợt thấy, chợt hiểu. Đó là phép tu "đốn ngộ" 頓悟, chợt hiểu, ngộ bất thình lình ngay tức khắc, được Nam tông thiền (Lục tổ Huệ Năng) đề xướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chí Cần thiền sư » Vô đề