05/08/2020 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 13:30

 

Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ
Tối lại vô mùng đèn đỏ tợ sao
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Có thằng chồng nghiền như ông tiên nho nhỏ