23/03/2023 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư tảo khởi
山居早起

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:32

 

Nguyên tác

結茅林麓間,
黄葉没人跡。
月落曙星稀,
天寒秋水碧。

Phiên âm

Kết mao lâm lộc gian,
Hoàng diệp một nhân tích.
Nguyệt lạc thư tinh hy,
Thiên hàn thu thuỷ bích.

Dịch nghĩa

Nhà tranh dựng nơi chân núi,
Lá vàng lấp mất dấu người.
Trăng lặn sao sáng thưa,
Trời lạnh nước thu biếc.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Chân núi, dựng lều tranh,
Lá vàng che dấu chân.
Trăng tàn, sao sớm ít,
Trời lạnh, nước thu xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Sơn cư tảo khởi