08/02/2023 00:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vở kịch mặt nạ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/12/2016 07:21

 

Ta mặt nạ ta hết kiếp người
Lòng ta cũng đeo mặt nạ
Chưa đeo mặt nạ được cho Thượng Đế
Một ngày ta lên làm đạo diễn tấn trò đời
Xuân là mùa đông
Thu là mùa xuân
Ta mưu chước đời ta
Ta quên ngày ô-xy lìa khỏi
Chúa hỏi ta: Con còn vở kịch nào?
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vở kịch mặt nạ