03/08/2020 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Được tin anh bạn đồng nghiệp “Bắc kỳ thời báo” ra đời

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 22/11/2009 18:20

 

Báo giới ba kỳ buổi cạnh tranh
Tranh nhau bút sắt múa tung hoành
“Bắc kỳ” đồng nghiệp bao nhiêu bạn
“Thời báo” bây giờ lại có anh
Dẫu sẵn mực đen cùng giấy trắng
Nhường sao nước biếc với non xanh
Nam thành tiến thủ cơ quan mới
Tương tế mong ai một khối tình
(An Nam tạp chí, 1931)

Bắc kỳ thời báo do ông Kính Đài Nguyễn Thống chủ trương.

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Được tin anh bạn đồng nghiệp “Bắc kỳ thời báo” ra đời