27/10/2021 07:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 176
176

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 05/09/2007 03:10

 

Nguyên tác

先たのむ
椎の木も有
夏木立

Bản dịch của Nhật Chiêu

Muốn náu thân tôi
trong rừng mùa hạ
dưới bóng cây sồi.
Phiên âm:

Mazu tanomu
shii no ki mo ari
natsu-kodachi

(1690)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 176