07/12/2022 23:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam sơn hữu đài 1
南山有臺 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:47

 

Nguyên tác

南山有臺,
北山有萊。
樂隻君子,
邦家之基。
樂隻君子,
萬壽無期。

Phiên âm

Nam sơn hữu đài,
Bắc sơn hữu lai.
Lạc chỉ quân tử,
Bang gia chi cơ.
Lạc chỉ quân tử,
Vạn thọ vô kỳ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi Nam thì có cây đài
Ở bên núi Bắc cỏ lai rườm rà
Vui thay quân tử tài hoa
Đó là nền tảng quốc gia vững vàng
Vui thay tân khách hiên ngang
Sống lâu muôn tuổi cữu tràng vô biên
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

Đây cũng là bài thông dụng về yến tiệc cùng nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nam sơn hữu đài 1