30/09/2020 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đấm một đấm hai tay ôm quàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 15:03

 

Đấm một đấm hai tay ôm quàng,
Thuyền chèo lên núi, thiếp hỏi chàng chữ chi.
- Lại đây anh nói nhỏ em nì,
Ấy là chữ mật, một khi rõ ràng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đấm một đấm hai tay ôm quàng