28/02/2020 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 3
雜詩其三

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 25/06/2012 15:50

 

Nguyên tác

家住孟津河,
門對孟津口。
常有江南船,
寄書家中否?

Phiên âm

Gia trú Mạnh Tân[1] hà,
Môn đối Mạnh Tân khẩu.
Thường hữu Giang Nam thuyền,
Ký thư gia trung phủ?

Dịch nghĩa

Nhà ở bên sông Mạnh Tân,
Cửa nhìn ra bến đò Mạnh Tân.
Thường có thuyền từ Giang Nam tới,
(Hỏi con) đã gửi thư nhà đi chưa?

Bản dịch (của Bản dịch của Phụng Hà)

Sông Mạnh Tân đầu ngõ,
Cửa dòm bến Mạnh Tân.
Lắm thuyền bè Giang Nam,
Thư nhà gửi chưa, nhỏ?
[1] Nay tại phía nam huyện Mạnh, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tạp thi kỳ 3