18/09/2021 05:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Thái Bạch lâu
登太白樓

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2019 22:25

 

Nguyên tác

昔聞李供奉,
長嘯獨登樓。
此地一垂顧,
高名百代留。
白雲海色曙,
明月天門秋。
欲覓重來者,
潺潺濟水流。

Phiên âm

Tích văn Lý cung phụng[1],
Trường tiếu độc đăng lâu.
Thử địa nhất thuỳ cố,
Cao danh bách đại lưu.
Bạch vân hải sắc thự,
Minh nguyệt thiên môn[2] thu.
Dục mịch trùng lai giả,
Sàn sàn Tế thuỷ[3] lưu.

Dịch nghĩa

Nghe nói Lý cung phụng ngày xưa
Một mình lên lầu huýt sáo dài
Mảnh đất này người để ý tới
Thành tên đến trăm đời
Mây trắng nên mầu biển cũng sáng
Trăng trong, trời nhuốm thu
Muốn tìm người đến đất này nữa
Nước dòng Tế lững lờ trôi

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nghe trước Lý cung phụng
Mình lên đây huýt dài
Đất này đến một bận
Tên tuổi mang trăm đời
Mây trắng bay hừng biển
Trăng trong nhuốm biếc trời
Muốn tìm người đến nữa
Sông Tế lững lờ trôi
Lầu Thái Bạch nay ở trên thành cũ phía nam thành phố Tế Minh, Sơn Đông. Tương truyền Lý Bạch đến chơi thăm Nhiệm Thành (nay là thành phố Tế Ninh) đã lên đây uống rượu. Năm Gia Tĩnh thứ 36-39, Vương Thế Trinh làm Phó sứ án sát Sơn Đông, thường luận văn làm thơ với Lý Phan Long, bài thơ được làm ra trong thời kỳ này. Vương lên lầu tưởng nhớ đến Lý Bạch. Hai câu thơ sau kín đem Lý Phan Long so với Lý Bạch.

[1] Lý Bạch từng làm Hàn lâm cung phụng.
[2] Chỉ cửa của thiên cung, đây chỉ thiên không.
[3] Bắt nguồn từ núi Vương Ốc, Tế Xuyên, Hà Nam, chảy qua đất Tề - Lỗ, Sơn Đông vào biển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Đăng Thái Bạch lâu