26/02/2021 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giảm tự mộc lan hoa
減字木蘭花

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 05:43

 

Nguyên tác

天涯舊恨,
獨自凄涼人不問。
欲見回腸,
斷盡金爐小篆香。
黛蛾長歛,
任是春風吹不展。
困倚危樓,
過盡飛鴻字字愁。

Phiên âm

Thiên nhai cựu hận,
Độc tự thê lương nhân bất vấn.
Dục kiến hồi trường,
Đoạn tận kim lô tiểu triện hương[1].
Đại nga trường liễm,
Nhiệm thị xuân phong xuy bất triển.
Khốn ỷ nguy lâu,
Quá tận phi hồng tự tự sầu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Chân mây hờn tủi
Một mình chiếc bóng không ai hỏi
Muốn tự vấn lòng
Lò trầm chín khúc cháy tiêu không
Mày chau sầu muộn
Gió xuân đâu dễ chi làm dãn
Đau khổ tựa lầu
Nhạn bay xếp chữ gợi thêm sầu
[1] Loại nhang uốn thành 9 khúc ví như 9 khúc ruột.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Giảm tự mộc lan hoa