08/07/2020 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cá lên khỏi nước cá khô

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 15:57

 

Cá lên khỏi nước cá khô,
Thương em thì chớ loã lồ tiếng tăm.
Vắng mặt qua lại hỏi thăm,
Ghét nhau chi đó, mấy năm giận hờn?
- Chàng giận em lại cười luôn,
Bớt giận, bớt hờn, xắm rắm với nhau.
Thương nhau ăn một trái cau,
Giấu cha, giấu mẹ, ăn sau bóng đèn.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cá lên khỏi nước cá khô