07/12/2021 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Văn Cao - Nguyễn Văn Cao

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 10/08/2012 11:28

 

Con thuyền đi qua
để lại sóng
Đoàn tàu đi qua
để lại tiếng
Đoàn người đi qua
để lại bóng
Tôi không đi qua tôi
để lại gì?
Nguồn: Nhạc sĩ Văn Cao, tài năng và nhân cách, Bích Thuận, NXB Thanh Niên, 2007, tr. 231

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Cao » Không đề