16/07/2020 10:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thời thi - Xuân từ
四時詩-春詞

Tác giả: Ngô Chi Lan - 吳芝蘭

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2007 11:15

 

Nguyên tác

初晴薰人天似醉,
艷陽樓臺浮暖氣。
隔簾柳絮度鶯梭,
繞檻花鬚穿蝶翅。
階前紅線日添長,
粉汗微微沁綠裳。
小子不知春思苦,
傾身含笑過牙牀。

Phiên âm

Sơ tình huân nhân thiên tự tuý,
Diễm dương lâu đài phù noãn khí.
Cách liêm liễu nhứ độ oanh thoa,
Nhiễu lãm hoa tu xuyên điệp sí.
Giai tiền hồng tuyến nhân thiêm trường,
Phấn hạn vi vi tẩm lục thường.
Tiểu tử bất tri xuân tứ khổ,
Khuynh thân hàm tiếu quá nha sàng.

Bản dịch của Quách Tấn

Trời cao chếnh choáng hơi dương đượm,
Rực rỡ lâu đài tia nắng nhuộm.
Phất phơi rèm liễu quyến thoi oanh,
Thấp thoáng giậu hoa dồi phấn bướm.
Chỉ vàng óng ánh kéo ngày dài,
Lụa đẵm mồ hôi hương láng lai.
Trò nhỏ chẳng hay xuân tứ khổ,
Giường thơ ghé mắt mỉm môi cười.
Bài thơ được chép trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Trong Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên) có sưu tầm 4 câu dưới đây, không rõ là ai dịch 4 câu thơ đầu:
Khí trời ấm áp đượm hơi dương,
Thấp thoáng lâu đài vẻ ác vàng.
Rèm liễu líu lo oanh hót gió,
Giậu hoa phấp phới bướm châm hương.
Nguồn:
1. Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952
2. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Chi Lan » Tứ thời thi - Xuân từ