07/12/2021 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quất

Tác giả: Vũ Hạnh Thắm

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2014 14:48

 

Là hoa hay là quả
Là trăng hay là sao
Có đánh ai đâu nào
Mà lại tên là quất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hạnh Thắm » Quất