22/01/2021 07:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân du khúc
春遊曲

Tác giả: Ngô Triệu - 吳兆

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 14:31

 

Nguyên tác

細雨濕春泥,
流鶯幾樹啼。
東風淮水曲,
落日長干西。
夾道看馳馬,
圍場下鬥雞。
倡樓今夜醉,
月出管弦齊。

Phiên âm

Tế vũ thấp xuân nê,
Lưu oanh kỷ thụ đề.
Đông phong Hoài thuỷ khúc,
Lạc nhật Trường Can tê (tây).
Giáp đạo khán trì mã,
Vi trường há đấu kê.
Xướng lâu kim dạ tuý,
Nguyệt xuất quản huyền tề.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bùn xuân mưa nhỏ ướt
Oanh chuyển gọi trên cây
Sông Hoài gió đông cuốn
Trường Can chiều xuống đầy
Chạy ngựa hè phố lướt
Đá gà đấu trường vây
Trăng lên đàn sáo nổi
Nhà hát say đêm nầy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Triệu » Xuân du khúc