23/10/2020 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mời ăn trầu

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 13:53

 

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi[1],
Này của Xuân Hương mới quệt[2] rồi.
Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
(Theo bản khắc 1921)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Tặng khách

Quả cau nho nhỏ lá trầu hôi,
Này của Xuân Hương mới quệt rồi.
Có phải duyên nhau thì đỏ thắm,
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006 với tiêu đề Mời trầu.

Nguồn:
1. Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
2. Nguyễn Lộc tuyển chọn và giới thiệu, Thơ Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 1987
[1] Lá trầu không có vị cay hăng nên nói như vậy.
[2] Chỉ việc vừa mới quệt vôi, chứng tỏ đây là khẩu trầu mới têm còn tươi ngon.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Mời ăn trầu