01/07/2022 14:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt vọng

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2021 18:30

 

Tha nhân
Nghệ thuật
Tình thương
Hỡi ơi
Tất cả đã bệnh hoạn
Và đã chết
Rồi ta cũng sẽ chết
Vũ trụ sẽ chết
Thượng đế sẽ chết
Trí nhớ sẽ chết
Ý thức sẽ chết
Cái không có cũng sẽ chết
Cái chết cũng sẽ chết...

Phải chấm dứt cuộc tự sát vĩ đại của loài người
Ngay tức khắc!
19-6-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Tuyệt vọng