22/07/2024 14:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mấy lần

Tác giả: Hồ Hoàng Đông

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bình Minh vào 22/07/2023 14:44

 

Đời người
Tao ngộ, hai tay
Nào kịp mươi ngón,
Đã ngày… tiễn đưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Hoàng Đông » Mấy lần