27/06/2022 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi chưa thấy đầm lầy”
“I never saw a moor”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2008 21:18

 

Nguyên tác

I never saw a Moor--
I never saw the Sea--
Yet know I how the Heather looks
And what a Billow be.

I never spoke with God
Nor visited in Heaven--
Yet certain am I of the spot
As if the Checks were given--

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi chưa thấy Đầm Lầy--
Chưa hề ra Biển rộng--
Nhưng Tôi biết Lau Sậy mọc thế nào
Và chỉ hình dung thấy Sóng

Tôi cũng chưa lên Trời
Chưa chuyện trò với Chúa--
Nhưng tôi tin có Thiên Đường, có Người
Như sắp lên trên đó--
Trong Toàn tập thơ Emily Dickinson, bài thơ này được đánh số 1052.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Tôi chưa thấy đầm lầy”