08/12/2022 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân ý
春意

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 16/09/2019 01:43

 

Nguyên tác

佳人能畫眉,
妝罷出帘帷。
照水空自愛,
折花將遺誰。
春情多艷逸,
春意倍相思。
愁心極楊柳,
一種亂如絲。

Phiên âm

Giai nhân năng hoạ mi,
Trang bãi xuất liêm duy.
Chiếu thuỷ không tự ái,
Chiết hoa tương di thuỳ.
Xuân tình đa diễm dật,
Xuân ý bội tương tư.
Sầu tâm cực dương liễu,
Nhất chủng loạn như ty.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vẽ mi người đẹp lụa là
Tô xong son phấn bước ra khỏi rèm
Soi nước tự ái chỉ nhìn
Bẻ hoa là để cho tình ai đây
Tình xuân rất đẹp thảnh thơi
Ý xuân gấp bội những lời tương tư
Lòng buồn cùng cực liễu tơ
Cùng nhau một lượt nhả tơ khắp trời.
Có nơi chép tên bài này là Xuân oán 春怨.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Xuân ý