04/02/2023 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao hoa
高花

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/01/2011 02:05

 

Nguyên tác

花將人共笑,
籬外露繁枝。
宋玉臨江宅,
牆低不礙窺。

Phiên âm

Hoa tương nhân cộng tiếu,
Ly ngoại lộ phồn chi.
Tống Ngọc Lâm Giang trạch,
Tường đê bất ngại khuy.

Dịch nghĩa

Hoa và người cùng cười,
Những cành cây ngoài rào dậu đẫm sương móc.
Nhà Tống Ngọc ở Lâm Giang,
Tường che thấp không cản được tầm nhìn.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Hoa người cùng hé nụ,
Ngoài giậu cây đằm sương.
Lâm Giang nhà Tống Ngọc,
Ngại chi ngóng qua tường.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Cao hoa