16/07/2024 16:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Con người sống hoà thuận”
“저 골목 오르막길”

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2024 11:22

 

Nguyên tác

저 골목 오르막길
오순도순
거기
가난한 집의 행복이 정녕 행복이니라

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Lê Đăng Anh

Con người sống hoà thuận
trên con đường dốc ngõ hẻm kia!
Tại đó
hạnh phúc trong những gia đình nghèo đúng là niềm hạnh phúc thực sự

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » “Con người sống hoà thuận”