02/12/2020 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Dần xuân cảm
甲寅春感

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2018 23:26

 

Nguyên tác

渡江從此作流民,
午走辰飛甲又寅。
有所思焉還入夢,
來何求矣卻忘春。
自無地象無天馬,
種不時花不世文。
二十年風吹一夜,
應教虎叫息煙塵。

Phiên âm

độ giang tòng thử tác lưu dân,
Ngọ tẩu Thìn phi Giáp hựu Dần.
hữu sở tư yên hoàn nhập mộng,
lai hà cầu hỹ khước vong xuân.
tự vô địa tượng vô thiên mã,
chủng bất thời hoa bất thế văn.
nhị thập niên phong xuy nhất dạ,
ưng giao hổ khiếu tức yên trần.

Bản dịch của Vũ Hoàng Chương

Sang sông từ buổi lưu đày
Từng bon Giáp Ngọ từng bay Giáp Thìn
Ngọc mưa vàng nắng giữ gìn
Bờ đê lại đã truyền tin Giáp Dần
Lâu rồi chẳng biết còn Xuân
Đến làm chi nhỉ ai cần ai mong
Còn thương còn nhớ chưa xong
Giấc mơ kia gửi chút lòng này thôi
Ngày nhàn nuôi ngựa nuôi voi
Voi không đất ngựa không trời như ta
Vun trồng ngay giữa can qua
Trồng văn không cõi trồng hoa không mùa
Gác thân ngoài cuộc tranh đua
Hai mươi năm lắng bất ngờ một đêm
Gió tung ra cọp gầm lên
Mà cho cát bụi mấy miền sạch không.
1974
Bản dịch thơ của chính tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Giáp Dần xuân cảm