05/12/2022 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật Lý công kiến phỏng
夏日李公見訪

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2015 07:21

 

Nguyên tác

遠林暑氣薄,
公子過我遊。
貧居類村塢,
僻近城南樓。
旁舍頗淳樸,
所願亦易求。
隔屋喚西家,
借問有酒不。
牆頭過濁醪,
展席俯長流。
清風左右至,
客意已驚秋。
巢多眾鳥鬥,
葉密鳴蟬稠。
苦道此物聒,
孰謂吾廬幽。
水花晚色靜,
庶足充淹留。
預恐尊中盡,
更起為君謀。

Phiên âm

Viễn lâm thự khí bạc,
Công tử quá ngã du.
Bần cư loại thôn ổ,
Tích cận thành nam lâu.
Bàng xá phả thuần phác,
Sở nguyện diệc dị cầu.
Cách ốc hoán tây gia,
Tá vấn hữu tửu phầu.
Tường đầu quá trọc lao,
Triển tịch phủ trường lưu.
Thanh phong tả hữu chí,
Khách ý dĩ kinh thu.
Sào đa chúng điểu đấu,
Diệp mật minh thiền trù.
Khổ đạo thử vật quát,
Thục vị ngô lư u.
Thuỷ hoa vãn sắc tĩnh,
Thứ túc sung yêm lưu.
Dự khủng tôn trung tận,
Cánh khởi vị quân mưu.

Dịch nghĩa

Nơi rừng xa, khí nóng hơi hơi,
Công tử tới chơi tôi.
Nghèo ở nơi thôn xóm vắng,
Nhỏ hẹp gần với lầu phía nam thành.
Nhà bên cạnh còn giữ được vẻ thuần phác hơn,
Điều mong muốn cũng dễ có được thôi.
Cách mái kêu nhà hàng xóm phía tây,
Thử hỏi xem có rượu hay không.
Đầu tường chuyển rượu có ngâm thuốc sang,
Trải chiếu rồi tụ nhau mà mãi say sưa.
Gió mát từ hai bên phải trái thổi tới,
Ý của khách đã ngán mùa thu rồi.
Tổ chật, nhiều chim tranh nhau,
Lá rậm, tiếng ve kêu rộn.
Cảnh khổ các loài này cứ nhai nhải,
Ai nói nhà ta im ắng?
Vào buổi chiều sắc hoa dưới nước im lìm,
Như thế càng làm tăng vẻ sâu kín.
Sợ rằng rượu trong ly cạn,
Bèn vì ông mà lại chuốc thêm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Rừng xa, khí nóng ít,
Công tử tới nhà chơi.
Nghèo ở nơi xóm vắng,
Lầu thành nam gần nơi.
Nhà bên cũng chất phác,
Muốn gì cũng dễ thôi.
Cách mái, phía tây gọi,
Có rượu không, ông ơi.
Qua tường chuyển rượu thuốc,
Trải chiếu, thả sức ngồi.
Gió mát hai phía lại,
Ý khách ớn thu rồi.
Tranh tổ, chim chí choé,
Lá rậm, ve liên hồi.
Ai bảo nhà vắng lặng,
Lũ này réo cảnh đời.
Sắc chiều hoa nước dịu,
Đủ để thêm thảnh thơi.
Những ngại trong ly cạn,
Bèn vì ông mà mời.
(Năm 754)

Ông Lý là Lý Viêm 李炎, làm thái tử gia lệnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hạ nhật Lý công kiến phỏng