30/01/2023 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên cầu Bồng Sơn

Tác giả: Lưu Kỳ Linh - Lưu Trọng Lai

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2009 07:49

 

Trăng thức ba canh mấy nhịp cầu
Linh lung trời nước chiếc thuyền câu
Bay ngang âm điệu rừng hương biếc
Gió tắt trong lòng nhạc biết đâu!...
Một đêm trăng trên cầu Bồng Sơn. Mùa hạ 1944.

Nguồn: Lưu Kỳ Linh, Những bông hoa quý, NXB Hội Nhà văn, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Kỳ Linh » Trên cầu Bồng Sơn