14/08/2022 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu mới và cũ
New love and old

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/12/2021 06:05

 

Nguyên tác

In my heart the old love
Struggled with the new;
It was ghostly waking
All night through.

Dear things, kind things,
That my old love said,
Ranged themselves reproachfully
Round my bed.

But I could not heed them,
For I seemed to see
The eyes of my new love
Fixed on me.

Old love, old love,
How can I be true?
Shall I be faithless to myself
Or to you?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tình yêu cũ trong tim tôi
Đấu tranh với cuộc tình hồi mới đây;
Nó như ma quái ban ngày
Về đêm nó cũng thức dài suốt canh.

Những điều thương quý, đẹp xinh,
Đó là tình cũ mà mình đã trao,
Trách cho số kiếp má đào
Bên giường quanh quẩn càu nhàu bản thân.

Nhưng tôi cũng chẳng lưu tâm,
Dường như tôi đã ngấm ngầm hiểu ra
Tôi nhìn tình yêu mới qua
Cho tôi chữa lại thịt da trong ngoài.

Tình yêu cũ, là tình phai,
Làm sao tôi biết được ai chân tình?
Tôi không tin tưởng chính mình
Hoặc tôi chẳng phải chung tình với anh?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Tình yêu mới và cũ