04/10/2022 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh nhân 1
清人 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 17:51

 

Nguyên tác

清人在彭,
駟介旁旁。
二矛重英,
河上乎翱翔。

Phiên âm

Thanh nhân tại Phang (Bành).
Tứ giới bương bương (bằng bằng).
Nhị mâu trùng ương (anh)
Hà thượng hồ ngao tường.

Dịch nghĩa

Người ấp Thanh ra trấn ngự ở đất Bành trên sông Hoàng Hà.
Xe bốn ngựa mặc giáp của chủ tướng (là Cao Khắc) cứ rong ruổi mãi không dứt.
Những chùm lông đỏ kết trên hai loại mâu được dựng lên xe thấy trùng điệp rất nhiều.
Còn quân lính cứ mãi ngao du rong chơi ở bên bờ sông Hoàng Hà.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Người Thanh ra đất Bành trấn giữ,
Ngựa bốn con xe cứ ruổi nhau.
Trùng trùng lông đỏ đầu mâu,
Hoàng hà, quân lính ngao du khắp bờ.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Thanh: tên ấp.
Thanh nhân: người ở ấp Thanh.
Bành (đọc Phang cho hợp vận): tên vùng đất trên sông Hoàng Hà.
tứ giới: bốn con ngựa mặc giáp.
bằng bằng (đọc bương bương cho hợp vận): dáng rong ruổi mãi không thôi.
nhị mâu: hai loại mâu, tù mâu và di mâu.
anh (đọc ương cho hợp vận): lấy lông nhuộm đỏ mà trang sức đầu mâu. Cây tù mâu dài hai trượng, cây di mâu dài hai trượng bốn thước, đều để dựng ở hai bên xe, thì những chùm lông đỏ thấy trùng điệp.
ngao tường: dáng giỡn chơi.

Trịnh Văn Công ghét Cao Khắc, đem binh ở ấp Thanh phòng ngự rợ Địch trên bờ sông Hoàng Hà, phòng ngự ở đấy đã lâu mà không được triệu hồi, quân lính mới tản ra mà trở về, người nước Trịnh mới làm bài thơ này để phô bày việc ấy ra.

Nói quân đội đi ra phòng ngự ở đấy đã lâu, không có việc gì mà không được trở về, chỉ đùa giỡn với nhau như thế. Theo tình thế ấy thì quân đội đó sẽ đến tan vỡ, rồi về sau mới thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thanh nhân 1