18/10/2021 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giản để tùng
澗底松

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 16:26

 

Nguyên tác

最愛青松種幾年,
休嗟地勢所居偏。
棟樑未用人休怪,
野草閒花滿目前。

Phiên âm

Tối ái thanh tùng chủng kỷ niên,
Hưu ta địa thế sở cư thiên.
Ðống lương vị dụng nhân hưu quái,
Dã thảo nhàn hoa mãn mục tiền.

Dịch nghĩa

Rất yêu cây thông xanh trồng mấy năm nay,
Đừng thở than ở vào địa thế hiu quạnh.
Tài rường cột chưa được dùng, người đời chớ lấy làm lạ,
Nơi đây cỏ nội hoa nhàn đầy cả trước mắt.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Mấy năm yêu dấu gốc tùng xanh,
Đừng thở than rằng đất vắng tanh.
Rường cột chưa dùng, người chớ lạ,
Hoa nhàn, cỏ nội khắp chung quanh.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Giản để tùng