07/08/2020 17:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giêng

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 14/11/2012 10:02

 

Láng giềng tư lự hoa môi
Như lai sầu thảm vì tôi không về
Lục bình tiểu dẫn tào khê
Tiền căn chưởng thượng hội tề núi hoa
Lên cây mười sáu một tòa
Triều đình nam thạch bắc sa bao hàm
Gông cùm thời tiết điêu mang
Mù sương một ngón tay vàng ra giêng
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Giêng