21/05/2022 07:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân muộn

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2010 02:45

 

Vụng sắm, cành đào không kịp tết
Ra giêng chợt hé một vài bông
Xuân người lã chã bay đi hết
Ngoảnh lại xuân ta mới chớm hồng
01-1978
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Xuân muộn