26/01/2021 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung kỹ
宮妓

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 10/10/2009 07:32

 

Nguyên tác

珠箔輕明拂玉墀,
披香新殿斗腰支。
不須看盡魚龍戲,
終遣君王怒偃師。

Phiên âm

Châu bạc khinh minh phất ngọc trì,
Phi Hương[1] tân điện đấu yêu chi.
Bất tu khán tận Ngư long hí[2],
Chung khiến quân vương nộ Yển Sư[3].

Dịch nghĩa

Rèm bạc nhẹ lấp lánh bay lượn trên thềm lầu ngọc,
Điện mới Phi Hương đang lúc cung nữ đua nhau múa hát.
Không cần phải xem hết những kỳ ảo của tạp kỹ Ngư long hí,
Cũng đã khiến nhà vua nổi giận, giống như với Yển Sư rồi!

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thềm ngọc rèm châu lay chấp chới
Đua, Phi Hương điện mới, múa ca
Ngư long hí chửa xong mà
Đã làm vua giận như là Yển Sư!
Bài thơ mượn các vũ nữ trong nội cung để đã kích bọn quan lại thường xuyên tranh quyền đoạt lợi, hãm hại lẫn nhau.

[1] Tên một điện thời Hán Vũ Đế, thời Đường, trong cung Khánh Thiện cũng có một điện tên Phi Hương.
[2] Một tạp kỹ trong đó có chi tiết cá hoá rồng.
[3] Theo thiên "Thang vấn", sách "Liệt tử", Yển Sư có thể tạo được những người máy giống người thật, cúi đầu, ngẩng đầu, đi lại, ra hiệu thì người máy hát một khúc rất đúng âm điệu. Đụng vào tay, thì  người máy có thể múa rất đúng  nhịp. Nhà vua cho rằng không khác gì người thật, cung phi tần ra xem. Cuộc biểu diễn sắp kết thúc, người máy đưa mắt liếc các cung nữ. Nhà vua tức giận, đòi giết chết Yển Sư. Yển Sư vội vàng tháo các bộ phận người máy thì thấy toàn những gỗ, da dính keo mà thành, toàn là đồ giả. Đây  dùng điển tích này để đả kích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Cung kỹ