25/07/2024 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng chỉ trùng khai Thiên Uy cảng cung ký
奉旨重開天威港恭記

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 15:46

 

Nguyên tác

上帝孝生憐執溺,
神刓一夜震天威。
荊蓁自塞鐵山堰,
舟楫難通仙母祠。
聖主恤兵廑動念,
愚臣事上幸投机。
從今港運無艱阻,
欲壽人情賴不危。

Phiên âm

Thượng đế hiếu sinh liên chấp nịch,
Thần ngoan nhất dạ chấn Thiên Uy[1].
Kinh trăn tự tắc Thiết sơn yển,
Chu tiếp nan thông Tiên mẫu[2] từ.
Thánh chủ tuất binh cần động niệm,
Ngu thần sự thượng hạnh đầu ky (cơ).
Tòng kim cảng vận vô gian trở,
Dục thọ nhân tình lại bất nguy.

Dịch nghĩa

Thượng đế yêu sự sống, xót thương cho sự đắm chìm
Sai quỷ thần đào một đêm, uy trời lừng lẫy
Hẻm núi Sắt, gai góc tự lấp đầy
Đền Tiểu Mẫu, thuyền bè nhỏ khó thông tới
Thánh chúa thương binh lính, những lo lắng trong lòng
Ngu thần thờ quân vương, may được cơ hội gặp gỡ
Từ nay chuyển vận đường thuỷ không trở ngại nữa
Mong thọ để vui mãi cõi tình người, không còn gì nguy hại

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Hiếu sinh trời xót nạn trầm dương.
Khai cảng Thiên Uy tiếng dậy vang.
Gai lấp Thiên sơn khôn vượt lối,
Thuyền qua Tiên mẫu lại ngăn đường.
Sự cơ hợp lí tôi dâng trạng,
Dân lính thương tình chúa quyết phương.
Chuyên chở từ nay không trở ngại,
Người vui cõi thọ tuổi khang cường.
[1] Tên kênh, nghĩa là “oai trời”, nay là kênh Sắt. Ban đầu do Cao Biền đời Đường đào để thông đường thuỷ. Núi có mỏ sắt nhiều đá cứng, đào mãi không xong. Bỗng một hôm có sét đánh và thành kênh. Cao Biền bèn gọi kênh này là kênh Thiên Uy.
[2] Tên đền thờ Liễu Hạnh công chúa ở trên kênh Thiên Uy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Phụng chỉ trùng khai Thiên Uy cảng cung ký