04/02/2023 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luẩn quẩn

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2022 20:22

 

Có một chiếc cầu Kiều
Thả từ trời xuống đất
Người đất lên gặp người trời
Hỏi: Bạn ở trên này có vui?
Vui. Nhưng tôi muốn về đất
Vì tôi nhớ gia đình quê hương...

Người trời hỏi:
Bạn ở dưới ấy thế nào?
Cũng được
Nhưng tôi lại muốn lên trời
Vì có Tiên, có Phật!...
Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Luẩn quẩn