17/01/2021 17:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh tới nơi đây như cây bị hạn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:08

 

Anh tới nơi đây như cây bị hạn
Như quốc trạng bị vây
Biết than thở với ai đây mà chờ?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh tới nơi đây như cây bị hạn