13/04/2021 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 161 - Khuyến hôn sự công cô

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 18:40

 

Cha mẹ chồng biết kính thờ,
Nàng dâu miễn đấy vẹn sau xưa.
Việc làm theo thói nhà quen chuộng,
Nết ở chiều người tính sở ưa[1].
Yêu nể càng gìn lễ phép,
Giận hờn cũng chớ thẩn thơ.
Mắng, thương tìm phải duồng khoan nhặt[2],
Ta giữ cho hay thì mới vừa.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên nàng dâu thờ cha mẹ chồng.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Ưa những cái gì đó.
[2] Duồng là chiều hướng, khoan là chậm, nhặt là nhanh. Ý nói soi xét bắt bẻ từng li từng tí, nhanh chê nhanh, chậm chê chậm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 161 - Khuyến hôn sự công cô