18/10/2021 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất Trụ tự
一柱寺

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2018 13:50

 

Nguyên tác

蓮花出寒水,
法座無塵埃。
夜深星斗靜,
分音空細來。

Phiên âm

Liên hoa xuất hàn thuỷ,
Pháp toà vô trần ai.
Dạ thâm tinh đẩu tĩnh,
Phần âm[1] không tế lai.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Sen mọc trên nước lạnh
Toà pháp sạch bụi trần
Trời khuya sao lặng lẽ
Tiếng thiền thêm mông mênh
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
[1] Tiếng của sự thanh tịnh, ý nói thứ tiếng nói cao siêu huyền diệu của đạo Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Nhất Trụ tự