08/08/2020 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi người đi ở bên bờ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 13:56

 

Hỡi người đi ở bên bờ,
Phen này ắt hẳn ông Tơ xe vào.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi người đi ở bên bờ