01/07/2022 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường tới Niết Bàn

Tác giả: Phi Tuyết Ba

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2013 06:57

 

Trải qua tám mươi mốt khổ nạn
thày trò Đường Tăng đến đất Phật
lấy Chân Kinh

Em một mình
vượt qua yêu thuật của Bạch Cốt Tinh
lên núi Bàn Ty
xuống động Không Đáy
với niềm mong
đến được Niết-Bàn-Anh
Nguồn: Mimôza, Phi Tuyết Ba, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phi Tuyết Ba » Đường tới Niết Bàn